Inlägg i statindebatten

Ät dina Betaglucare som vanligt

Just nu pågår en intensiv debatt i tidningar/radio, TV och på internet om nyttan av att behandla högt kolesterol hos för övrigt friska individer med så kallade statinläkemedel.

I väntan på att Läkemedelsverket ser över sina behandlingsrekommendationer, som de beräknas påbörja sommaren 2012, så kan vi räkna med att forskarna fortsätter diskussionen.

Påverkar debatten Betaglucare?

Då vi fått förfrågningar om Betaglucare berörs (Livsmedel för speciella medicinska ändamål – kolesterol/diabetes1) vill vi lämna följande korta information:

• Betaglucare är en naturlig produkt, en löslig fiber från havre.

• I studier ser man att Betaglucare, genom sin verkningsmekanism sänker LDL-kolesterol med cirka 10%.2-5

• Så sent som i december 2010 slog EUs expertråd i dessa frågor fast att effekten av Betaglucare även kan minska risken för hjärtkärlsjukdom. Man grundade sitt beslut på 22 vetenskapliga studier, varav tre var översiktsartiklar.6

Kost viktigare än mediciner?

Mediciner är viktiga för att minska eller uppskjuta dödsfall i hjärtkärlsjukdomar. Men kosten betyder faktiskt mer, har en vetenskaplig studie visat! Medan cirka 1/3 beror på mediciner, så står kostförändringar för cirka 40% av minskade eller uppskjutna dödsfall i hjärtkärlsjukdom.7,8

En kort sammanfattning:

• Sänkning av LDL kolesterol är fortsatt viktig till patienter som anses ha nytta av sådan behandling

• Betaglucare är inte ifrågasatt när det gäller att sänka högt kolesterol på patienter som har nytta av detta

• Betaglucare är en helt naturlig produkt från havre, med en löslig fiber som ger en effektiv sänkning av LDL

• Kostförbättringar har visat sig mer effektiva än medicinering när det gäller att förhindra eller uppskjuta dödsfall i hjärtkärlsjukdom

• Patienter som känner oro bör vända sig till sin vårdgivare innan behandling ändras

 Med vänlig hälsning,

Fredrik Andersson
VD, Prorsum Healthcare AB
Sahlgrenska Science Park
Göteborg

1. Livsmedelsverket, SLVFS 2000:15, bilaga 1, kategori 3. Betaglucare omfattas av regelverket LIVSFS 2008:3, Livsmedelsverkets föreskrift om livsmedel för speciella medicinska ändamål.
2. Ripsin C M, et al. Oat products and lipid lowering: A meta analysis. JAMA 267(24):3317, 1992.
3. Marlett J A, et al. Mechanism of serum cholesterol reduction by oat bran. Hepathology 20:1450,1994.
4. EFSA Journal 2009; 7(9):1254 (Appendix C, ID 754).
5. BIP, Betaglucare i Praktiken, ej publ. Resultat fås av Prorsum Healthcare, info@prorsum.se.
6. EFSA, Scientific Opinion, Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006, 8 dec 2010.
7. Rosengren. Incitament, vol 19, 2010, s 437-441.
8. Tovar J. Portföljstudien 2010, Antidiabetic Food Center, Lunds Universitet. Presenterad, ej ännu publicerad.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa > Sista >>

Sida 7 av 7