Goda nyheter från EUs vetenskapliga råd!


Den 4 november meddelades att samtliga EUs medlemsländer godkänt hälsopåståendet att betaglukaner (som finns i Betaglucare) ger sänkt risk för hjärt- och kärlsjukdom, utan invändningar

EUs livsmedelsmyndighet (EFSA) genomför just nu en omfattande genomgång av över 7.000 hälsopåståenden ihop med livsmedel. Fram tills idag har EFSAs expertråd granskat dokumentationen bakom ca 5.000 hälsopåståenden för vitaminer, mineraler, kostfiber, fettsyror, probiotika, prebiotika mm. Nittio procent har fått besked att deras påståendena saknar vetenskaplig grund.

Betaglukaner från havre har däremot gått motsatt väg. På kort tid har betaglukaner fått 4 hälsopåståenden godkända av EFSAs expertråd, vilket gör denna lösliga fiber helt unik. En stor del av den vetenskapliga dokumentationen som ligger till grund för rekommendationerna är gjord på betaglukan, dvs råvaran till Betaglucare. Betaglucare är den enda produkt i världen som har 3 gram betaglukan i en enda enkel dosering om dagen.